Avdelingen  B i 1.og 2. etasje har 3 mindre grupper/enheter med henholdsvis 11, 9 og 6 plasser. Avdeling C i 3. etasje er delt i 2 grupper med 11 og 10 plasser. Gruppen med 6 plasser er en skjermet enhet. I tilknytning til denne gruppen er det opparbeidet sansehage.

 

I vår serviceavdeling er det frisørsalong, fot- og hudpleier, kontor for lege, fysioterapeut, kultur og aktivitetsleder og administrasjon.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.