Vi har for tiden disse stillingene ledig;

 

 

  • AUTORISERT SYKEPLEIER                            100 % fast stilling ,       dag/kvelds turnus, arbeid hver tredje helg.

  • AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER       40% fast stilling ,         natt tjeneste, arbeid hver 3. helg, 

            For søkere som ikke har norsk som morsmål, kreves bestått Bergenstest eller tilsvarende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til pleiefaglig leder Liv Helvik Nilsen, tlf. 56 15 76 04 eller institusjonsleder Linda Stendal Lystrup, tlf 56 15 76 02.

 

Ansatte på Ask omsorgssenter er vennlige og dyktige.

 

Vi ønsker ansatte som;

- har interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri,

- trives med å jobbe i team og ønsker å være med å skape et godt og kompetent arbeidsmiljø,

- liker utvikling, er motivert for endringer, ser muligheter og er løsningsorientert, 

- er selvstendige, vennlige, rettferdige, tydelige og ærlige.

 

Velkommen som søker til ledige stillinger!

Pensjonsordning i KLP for alle ansatte.

Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE.

SØKNAD sendes pr. post til Ask omsorgssenter, Hopshavn 50, 5307 Ask

eller pr.e-post via post(a)ask-omsorgssenter.no

 

På Ask omsorgssenter bryr vi oss om hverandre.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.