Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre.

Ask omsorgssenter er for tiden stengt for besøkende på grunn av fare for Covid -19 smitte.

              Vi ber om at vårt uteområdet ikke benyttes av andre enn beboere i denne tiden.